România  hai@sameargatreaba.ro (+40) 373 747 871 (+40) 760 350 840

Ghidul prestatorului


Prestatorii înscriși pe site-ul nostru se angajează să respecte următoarele 10 reguli ce vor sta la baza evaluării făcute de către beneficiari la finalizarea lucrărilor:


  1. Să fie sinceri în propunerile, ofertele, termenele și prețurile ofertate;

  2. Să îi comunice beneficiarului de la început etapele ce implică lucrarea și prețul pentru lucrările adiacente ce apar pe parcursul lucrărilor, dacă este cazul;

  3. anunțe imediat beneficiarul dacă nu pot fi respectate promisiunile negociate inițial și să renegocieze noile condiții;

  4. lucreze în perioadele specificate și să anunțe beneficiarul dacă nu ajunge la timp;

  5. ofere termene realiste de începere și finalizare a lucrărilor negociate și să le respecte;

  6. Să fie respectuos cu beneficiarul și atent cu bunurile acestuia;

  7. transmită periodic beneficiarului stadiul lucrărilor;

  8. răspundă solicitărilor beneficiarului, să îl anunțe în cazul în care solicitările modifică prețul sau termenele negociate inițial și facă acte adiționale la contractul inițial, dacă este cazul;

  9. Să răspundă prompt și professional eventualelor nemulțumiri adresate de către beneficar;

  10. solicite evaluarea lucrărilor după finalizarea acestora.


Nerespectarea regulilor prezentate în rândurile de mai sus poate duce de la încetarea temporară a colaborării până la excluderea prestatorului de pe site și închiderea contului.


Vă mulțumim pentru colaborare,
echipa sameargatreaba