România  hai@sameargatreaba.ro (+40) 373 747 871 (+40) 760 350 840

a platformei de servicii www.sameargatreaba.ro


valabil din 1 Mai 2020


Cuprins1. Introducere, despre platformă
2. Despre noi
3. Termeni utilizați și definirea acestora
4. Conținutul
5. Utilizarea serviciilor
6. Prețul serviciilor
7. Discount-uri și promoții
8. Garanția și garantarea
9. Rezolvarea disputelor dintre prestatori și beneficiari
10. Dezabonarea, suspendarea și anularea
11. Drepturi de autor
12. Limitarea răspunderii
13. Drepturile noastre
14. Clauze finale


1. Introducere, despre platformă


Platforma online www.sameargatreaba.ro este proprietatea S.C. AJDER SMT SRL, cu sediul social fără activitate (de corespondență) în municipiul Petroșani, aleea Trandafirilor, bl.5, sc.2, ap.54, jud. Hunedoara, având nr. de înregistrare la O.R.C. Hunedoara J20/1081/2019 și C.U.I. 41315200, numit pe parcursul acestui document www.sameargatreaba.ro.
Adresă poștală: loc.Petroșani, aleea Trandafirilor, bl.5, sc.2, ap.54, jud. Hunedoara
Telefon: 0373747871
E-mail: office@sameargatreaba.ro

Proprietarul acestui website și își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza oricând și unilateral Termenii și Condițiile de Utilizare a website-ului, fără o notificare prealabilă, dar informând de fiecare dată clienții abonați prin rubrica de Noutăți despre acest lucru. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse aveți opțiunea de a șterge contul înregistrat pe website, urmând să vizitați site-ul nostru atunci când sunteți de acord cu acești Termeni și Condițiile de Utilizare a platformei.
Termeni și condiții de utilizare a platformei online www.sameargatreaba.ro vă indică condițiile în care puteți utiliza website-ul nostru.
Înainte de a utiliza acest site, vă rugăm să citiți cu atenție în rândurile de mai jos, ce se referă la termenii şi condițiile de utilizare a acestui site și acordul legal între www.sameargatreaba.ro și utilizatorii acestuia. Toți utilizatorii, fie ei înregistrați ca și clienți (prestatori sau beneficiari) sau neînregistrați, trebuie să înțeleagă şi să fie de acord cu termenii şi condițiile enunțate în continuare şi legilor aplicabile. În cazul în care nu sunteți de acord cu acest set de termeni şi condiții, vă rugăm să părăsiți paginile acestui website.
www.sameargatreaba.ro își desfășoară activitatea prin aplicațiile specifice puse la dispoziție cu ajutorul unei conexiuni la internet sau prin servicii adiacente: telefon, fax, poștă etc.
Utilizatorii acestui website trebuie să aibă 18 ani împliniți la data accesării și capacitatea deplină de utilizare a acestuia incluzând toate aplicațiile pe care acest website le utilizează pentru a fi util și funcțional. Continuând să utilizați acest website confirmați cele de mai sus.
Termenii și condițiile de utilizare platformei www.sameargatreaba.ro pot fi găsite întotdeauna în pagina dedicată Termeni și condiții de utilizare

2. Despre noi


Societatea comercială AJDER SMT S.R.L. a fost înființată în anul 2019 în vederea administrării platformei de servicii www.sameargatreaba.ro, având ca obiectiv principal încurajarea desfășurării activităților de prestări servicii din România, într-un cadru organizat și având ca rezultat final evaluarea prestatorului de către beneficiar în urma serviciilor oferite.
Scopul evaluării este acela de a acumula în timp o serie de valori măsurabile a efortului depus și calității serviciilor prestate, care să vină în sprijinul acestora în cadrul negocierilor cu viitorii clienți. Totodată aceste valori pot oferi și informații importante, care să ajute la îmbunătățirea serviciilor oferite.

3. Termeni utilizați și definirea acestora


Website: domeniul web https://www.sameargatreaba.ro și subdomeniile acestuia.
Termeni şi condiții de utilizare: contractul de utilizare a platformei, publicat de proprietarul website-ului și agreat de utilizatorul acestuia.
Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea platformei cu intenții vădit răuvoitoare, nerespectând prezentul acord, contrar regulilor elementare de conduită și acelor de bună practică în domeniu.
Vizitator: orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează platforma on-line fără a se autentifica, dar care este de acord cu termenii și condițiile de utilizare.
Client: orice vizitator care se autentifică pe platforma www.sameargatreaba.ro utilizând un username și o parolă unică, obținute urmând procesul de înregistrare pe website cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de acesta.
Beneficiar: orice client înscris ca și beneficiar pe platformă și care are cel puțin un anunț de lucrare sau o cerere de ofertă activă.
Prestator: orice client înscris ca și prestator pe platformă și care are cel puțin o lucrare în desfășure către beneficiar, cu respectarea legislației în vigoare și care a citit, înțeles și acceptat „Codul de bună practică” .
Înregistrare: pașii urmați de un vizitator pentru se înregistrarea pe platforma www.sameargatreaba.ro cu scopul de a deveni client în vederea utilizării serviciilor oferite.
Autentificare: operațiunea de accesare a platformei ca și client verificat pe baza unui nume de utilizator și parolă stabilite în procesul de înregistrare.
Porecla: un nume cu care un prestator este recunoscut în comunitatea lui locală ca și meseriaș în domeniul pe care îl practică.
Pagina de profil: pagină personalizată din website a fiecărui client fie el beneficiar sau prestator unde acesta poate adăuga, vizualiza, edita sau șterge informații personale.
Anunț: textul creat de beneficiar în vederea publicării pentru a găsi un prestator care să efectueze lucrările descrise în acesta. Anunțul va cuprinde detaliile tehnice în legătură cu lucrarea pentru care dorește să obțină oferte din partea prestatorilor de servicii cu scopul de a obține cele mai bune servicii la prețul cel mai avantajos. Anunțurile pot fi însoțite imagini. Acestea fac parte integrantă din anunț și se supun acelorași reguli. Anunțurile vor fi publicate doar dacă respectă regulile de conținut specificate la pct.3. Anunțurile care nu respectă condițiile minime vor fi șterse, iar dacă este cazul conturile aferente vor fi închise, blocate sau suspendate.
Evaluare: aprecierea acordată de beneficiar prestatorului pentru cele 7 categorii evaluate, evidențiate în
Codul de bună practică . Evaluarea se face individual pentru fiecare lucrare în parte, după finalizarea acesteia.
Rating: media valorilor acordate automat în funcție de reguli și parametrii bine stabiliți atât prestatorilor cât și beneficiarilor, în funcție de activitatea lor pe platformă.
Tranzacție: încasarea sau plata unei sume de bani ca urmare cumpărării serviciilor oferite de platforma www.sameargatreaba.ro.
Plată: operațiunea online prin care clienții platformei online www.sameargatreaba.ro achită costurile serviciilor oferite prin intermediul unui operator de plăți online.

4. Conținutul


Conținutul acestui website este alcătuit în două parți principale: conținutul publicat de proprietarul site-ului și conținutul creat de client, care este verificat și aprobat înainte de publicare de către proprietarul site-ului sau reprezentanții acestuia.
Conținutul publicat de proprietarul site-ului sau de reprezentanții acestuia se schimbă mai rar și fiecare schimbare este anunțată clienților prin canalele de social media ale platformei și prin Newsletter. Aceste informații sunt de interes general referitoare la website, funcționarea acestuia, informații utile, răspunsuri la întrebări, date de identificare ale proprietarului și link-uri utile.
Conținutul creat de clienți este alcătuit din anunțurile postate de către beneficiari și întrebările și răspunsurile din paginile de blog/forum „Întreabă un profesionist” (care va fi dezvoltat într-o etapă viitoare). Anunțurile se vor publica doar după ce sunt verificate că respectă toate cerințele pentru a putea fi publicate.
Anunțurile și textele publicate pe paginile de blog/forum trebuie să respecte următoarele reguli:
- sunt completate toate rubricile obligatorii cu informații corecte, exacte și complete;
- în cazul în care anumite detalii sau informații s-au schimbat acestea trebuie actualizate în cel mai scurt timp posibil;
- descrierea activității pe care o aveți de făcut cu ajutorul prestatorului este cât mai exactă posibil din punct de vedere tehnic;
- textele anunțurilor și fotografiile atașate acestora nu conțin detalii de identificare sau date de contact;
- atașamentele nu conțin viruși care pot deteriora informațiile sau dispozitivele cu care intră în contact;
- textele ce fac referite la fapte sau opinii ale clientului trebuie să fie exacte și conforme cu realitatea;
- tematica textelor nu se abate de la obiectul principal al platformei (prestarea de servicii) și nici de la titlul blogului (întrebări și răspunsuri cu tematică principală prestările de servicii);
- textele nu conțin cuvinte inadecvate, defăimătoare, obscene, ofensatoare sau discriminatorii și nu instigă la abuzuri, hărțuire sau rele tratamente;
- textele nu defăimează, nu aduc amenințări sau instigă la violență și nu încalcă în vreun mod drepturile legale ale altor persoane sau instituții;
- textele nu pot fi publicate pentru a induce în eroare alte persoane;
- textele nu conțin link-uri către alte site-uri web;
- textele nu promovează activități ilegale sau ilicite;

Anunțurile publicate pot avea următoarele stări: în validare, activ, în negociere, în execuție, finalizat și anulat.
Verificarea și corectarea anunțurilor, în special a celor care nu respectă cerințele de mai sus pot duce la întârzieri în publicarea anunțului. Vom face tot posibilul ca acest timp să fie cât mai scurt, iar pentru a ne ajuta, vă rugăm să respectați regulile mai sus menționate. Clienții trebuie să fie de acord cu modificările aduse anunțurilor sau cu nepublicarea textelor care nu se conformează cerințelor de mai sus.
Informațiile furnizate în paginile blog-ului au titlu informativ și trebuie tratate ca sugestii sau propuneri venite din partea prestatorilor și nu numai. Nu putem fi făcuți responsabili pentru informațiile vehiculate, eventualele pierderi sau cheltuieli cauzate de acestea.
Ne rezervăm dreptul de a șterge orice informație (imagina sau text) care nu respectă standardele de conținut prezentate mai sus.
Nerespectarea în mod repetat a acestor reguli poate duce la suspendarea și apoi la anularea contului de pe platforma www.sameargatreaba.ro, fără o notificare prealabilă.
Nu putem fi făcuți responsabili pentru acuratețea datelor de contact publicate de către clienți, fie ei beneficiari sau prestatori.
Majoritatea textelor publicate sunt publice, fiind vizibile tuturor vizitatorilor acestui website. De aceea vă recomandăm să nu publicați date personale și să oferiți detalii personale cu precauție.
Opiniile exprimate de clienții pe blog/forum reprezintă strict opinia celui care a publicat textul și nu poate fi asociat în nici un fel cu reprezentanții legali ai acestui website.
www.sameargatreaba.ro NU susține și NU face recomandări referitoare la nici unul din prestatorii înscriși pe platformă.
Nu putem garanta că website-ul nu conține erori, omisiuni sau materiale inexacte publicate sau că acesta va fi disponibil fără întrerupere, lucruri pentru care nu putem fi făcuți răspunzători, dar pe care vă încurajam să ni le semnalați pentru a le putea corecta în măsura în care stau în puterea noastră. De asemenea, nu suntem răspunzători pentru defecțiunile tehnice care pot apărea la noi sau la colaboratorii și/sau partenerii noștri.
Nu putem garanta că website-ul va fi lipsit de viruși sau de alte coduri rău intenționate pe toată perioada sa de funcționare și nu putem fi răspunzători pentru eventualele neplăceri create, dar vă asigurăm că facem tot posibilul ca aceste lucruri să nu se întâmple sau să minimizăm cât mai mult posibil efectele negative. Vă recomandăm să utilizați întotdeauna aplicații tip antivirus și software actualizat pentru a vă proteja echipamentele și datele personale.

5. Utilizarea serviciilor


Pe platformă se pot înscrie persoane fizice și juridice, care oferă sau care au nevoie de servicii dintre cele promovate de noi. Utilizatorii vor fi, la început, clienții noștri și i-am împărțit în Prestatori și Beneficiari. Un rezultat dezirabil al utilizării platformei va fi stabilirea unei relații contractuale directe între furnizorul de servicii (prestatorul) și clientul său (beneficiarul).
Vizitatorii și clienții se obligă să acceseze platforma www.sameargatreaba.ro în scopuri și prin mijloace care să nu constituie utilizare abuzivă.
Clienții trebuie să furnizeze informații adevărate, corecte, actuale şi complete în vederea utilizării serviciilor oferite de platforma www.sameargatreaba.ro, așa cum sunt acestea solicitate în secțiunea de înregistrare ca și client.
Pentru a crea un cont pe platforma www.sameargatreaba.ro vi se va cere sa ne furnizați următoarele informații: date de contact (numele, prenumele, adresă, număr de telefon, adresa de email, alte date de identificare), în cazul persoanelor juridice detaliile societății comerciale pe care o administrați (denumirea societății, sediul social, obiectul principal de activitate, numărul de înregistrare la registrul comerțului, CIF/CUI, avize, certificări, calificări ale personalului etc...).
Utilizarea serviciilor începe cu publicarea anunțului și se încheie odată cu evaluarea lucrărilor efectuate și finalizate. Nu putem fi parte la niciun contract sau înțelegere încheiată între beneficiari și prestatori, deci nu putem fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună rezultată din orice înțelegere sau neînțelegere între cele două părți.
Ca beneficiar vă obligați să publicați un anunț care este veritabil și nu încalcă nici o prevedere legală sau prevederi ale prezentul acord și intenția reală de a face lucrarea anunțată.
Aveți posibilitatea să negociați și să selectați prestatorul pe care îl considerați cel mai potrivit, în baza tuturor informațiilor pe care le aveți de la acesta și/sau de pe platforma www.sameargatreaba.ro.
Ca și client sunteți responsabil de modul în care utilizați informația de pe website-ul www.sameargatreaba.ro. În cazul în care utilizarea frauduloasă a unui client ne implică în orice fel de litigiu, litigiul se va răsfrânge asupra acestuia, fiind obligat la plata cheltuielilor, despăgubirilor, daunelor sau pierderilor de orice fel suportate de noi.
La cererea organelor competente suntem obligați, potrivit legislației în vigoare, să furnizăm toate informațiile disponibile, cerute de acestea, în baza unei cereri scrise.
În procesul de negociere, beneficiarul poate solicita informații suplimentare sau dovezi care să ateste informațiile publicate de prestator în paginile sale (autorizații, acreditări, atestate, cursuri de calificare sau specialitate efectuate etc...) pentru a se asigura de veridicitatea acestora, înainte de contractare. Totodată este recomandat ca prestatorul să verifice informațiile publicate de către beneficiar întâlnindu-se cu acesta față în față și efectuând o vizită la locul unde urmează să aibă loc lucrările (dacă este cazul).
Nu recomandăm efectuarea/solicitarea nici unei plăți înaintea stabilirii condițiilor de lucru pe baza unui contract între cele două parți, cu atât mai mult, înaintea negocierilor sau ca o condiționare a începerii acestora.
Ca ultimă etapă în utilizarea serviciilor noastre, poate ceea mai importantă pentru prestatori și pentru viitorii beneficiari este aceea de a face o evaluare corectă lucrărilor efectuate de către prestator la finalizarea acestora.
sameargatreaba.ro garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (informare, adăugarea de anunțuri, răspuns la anunțuri), pe site, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice altă manieră, in scopuri comerciale sau contrare intereselor societății, fără acordul prealabil scris al acesteia.
Sperăm să găsiți partenerul potrivit utilizând serviciile oferite de platforma www.sameargatreaba.ro.

6. Prețul serviciilor


Utilizarea serviciilor platformei www.sameargatreaba.ro este în general gratuită pentru beneficiari, însă ne rezervăm dreptul de a percepe anumite taxe de promovare a anunțurilor sau pentru utilizarea anumitor funcții sau servicii suplimentare. Taxarea pentru promovarea anunțurilor beneficiarului sau a serviciilor suplimentare va fi evidențiată și se va putea face doar după acordul specific al beneficiarului pentru efectuarea plății și afișarea prețului pentru acesta.
Pentru prestatori, prețul serviciilor este afișat în dreptul fiecărei lucrări. Manifestându-vă interesul pentru lucrare prin plata taxei/comisionului afișat, nu aveți garanția și nici obligația de a efectua lucrarea respectivă. Pentru a beneficia de anumite funcții sau servicii suplimentare, acestea se vor putea activa pe baza unui abonament al cărui preț va fi afișat, iar achiziția acestuia se va putea face după ce se primește acordul specific al prestatorului pentru achiziționare, precum și prețul acestuia.
Prețul serviciilor noastre este afișat în dreptul fiecărei lucrări și este exprimat în LEI și conține TVA (dacă este cazul). Prețurile se pot schimba fără acordul prealabil al clienților, dar aceștia vor fi informați prin email și informațiile vor fi prezentate în canalele oficiale din social media.
Prețul serviciilor afișat nu include integral sau parțial prețul serviciilor solicitate de prestatori beneficiarilor pentru lucrările publicate, acesta făcând obiectul unui contract distinct între cele două părți, noi neputând fi implicați în nici un fel între aceștia.
Valoarea minimă a lucrărilor postate de către beneficiar (bugetul alocat) este de 100 lei.
Achiziția serviciilor oferite de platforma www.sameargatreaba.ro se poate efectua doar on-line de către prestator prin card bancar, în condițiile oferite de operatorul de plăți. Comanda va fi onorată imediat după confirmarea plății. În urma achiziției serviciilor, clienții implicați (prestatorul și beneficiarul) vor primi în mod automat datele de contact furnizate de cealaltă parte, schimb de informații pentru care fiecare parte și-a dat acordul de transmitere prin agrearea Politicii de confidențialitate.
Prețurile serviciilor oferite nu pot face subiectul unor negocieri, dar pot face obiectul unor promoții și discount-uri.
Clienții platformei www.sameargatreaba.ro sunt direct responsabili pentru plata taxelor și a impozitelor legale ce le revin în urma oricărei operațiuni fiscale.
Comisionul perceput de noi se calculează în baza unui algoritm și variază între 0.5 – 10% din bugetul alocat de Beneficiar pentru lucrarea publicată.
Pentru comisionul perceput vă punem la dispoziție o serie de instrumente de promovare și care să vă ajute să alegeți lucrarea care vă este potrivită. Prin plata comisionului nici una din părți nu are obligația de a merge mai departe cu execuția lucrării, în cazul în care negocierile ulterioare au eșuat sau condițiile s-au schimbat și nu au putut fi renegociate. Cu alte cuvinte, prin plata comisionului nu intervine automat o înțelegere contractuală între Prestator și Beneficiar. Site-ul va ajuta părțile să se ajungă la o înțelegere fermă asupra serviciilor și a prețului, dar nu răspunde în cazul în care înțelegerea eșuează dintr-o cauză străină (care poate fi generată chiar de Prestator sau de Beneficiar).
Prețul final al lucrării contractate se stabilește prin negociere directă între cele două părți și nu face obiectul activității noastre, dar recomandăm să se stabilească pe baza unui contract, care să conțină toate datele tehnice și financiare ale înțelegerii.
Totodată nu putem fi ținuți responsabili de reușita negocierilor dintre cele două părți și nici pentru eventualele litigii apărute pe parcursul sau după finalizarea lucrărilor.
Vă vom restitui comisionul, integral, în cazul în care nu am îndeplinit una dintre obligațiile noastre prevăzute în acest document. Dacă vom considera, că solicitarea dvs. este întemeiată, vă vom restitui comisionul în proporție de până 100%. Valoarea restituită o veți putea regăsi în câmpul sold și va fi utilizată pentru achiziția altor lucrări. Pentru acesta, vă solicităm să ne scrieți un e-mail, în care să prezentați modul în care am nesocotit prezentul document. Subliniem încă o dată, că nu vom fi responsabili pentru fapta terților, fie ei Prestatori sau Beneficiari înscriși pe site.
La închiderea contului pe pe platformă, valoarea rămasă în sold va fi returnată în contul bancar al prestatorului. În acest sens acesta trebuie să ne informeze printr-un email la office[at]sameargatreaba.ro cu privire la intenția de a inchide contul de pe platformă, soldul rămas și să ne furnizeze datele contului în dorește să se refacă restituirea.
Înscrierea este liberă pentru oricine, atât Beneficiarilor, cât și Prestatorilor. Din acest motiv, nu putem asigura, că fiecare dintre cei înscriși este de bună-credință și că își va îndeplini fără reproș obligațiile. Orice astfel de neînțelegeri se vor rezolva între părți, fără implicarea noastră.

7. Discounturi şi promoții


Ocazional, pentru perioade limitate de timp, anumite servicii pot fi supuse unor promoții sau discount-uri.
Detaliile și perioadele de campanie vor fi publicate în paginile website-ului www.sameargatreaba.ro, promovate în paginile web ale partenerilor și în paginile oficiale din social media.
Campaniile promoționale se bazează pe reguli clare expuse în termeni și condiții specifice fiecărei campanii în parte, ce vor fi de asemenea făcute publice în paginile www.sameargatreaba.ro, în paginile web ale partenerilor și în paginile oficiale din social media. Termenii și condițiile sunt specifice fiecărei promoții diferind de la o promoție la alta.

8. Garanția și garantarea


Acest website este oferit exclusiv clienților sub formă actuală, cu garanțiile exprimate în rândurile de mai jos, acestea neputând fi interpretate în nici un alt fel.
Putem oferii următoarele garanții:
- ne angajăm să furnizăm serviciile disponibile pe platforma www.sameargatreaba.ro în cel mai bun și facil mod posibil și suntem întotdeauna deschiși sugestiilor constructive pentru îmbunătățirea acestora.
- vizualizarea în condiții optime a website-ului www.sameargatreaba.ro utilizând terminale desktop, tablete sau telefoane mobile prin intermediul browser-elor web: Internet Explorer min v.10, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera și Safari.
- fiecare sesizare făcută responsabil și în mod constructiv va fi tratată cu cea mai mare atenție și seriozitate.
- returnarea sumelor plățile pentru achiziționarea serviciilor oferite în cazuri bine documentate de către solicitant și verificate de către reprezentanții www.sameargatreaba.ro și în condițiile legislației în vigoare și a politicilor comerciale.
Solicitarea returnării banilor pentru serviciile solicitate se face în scris prin poștă, email sau prin formularul de contact în maxim 30 zile de la data contactării.
Returnarea banilor se va face după finalizarea verificărilor și este posibil ca din sumă să fie deduse cheltuielile avute cu tranzacționarea și/sau verificările efectuate pentru probarea și verificarea solicitări de returnare.
Nu garantăm nici o informație, acreditare sau înregistrare a unei anumite persoane fizice sau juridice, dar ne angajăm să verificăm și să vă informăm de fiecare dată când o informație este verificată.

9. Rezolvarea disputelor dintre prestatori și beneficiari


Rezolvarea oricărei dispute între cele două părți (beneficiari și prestatori) se va face în primul rând amiabil, prin dialog și negociere. Dacă nu este posibilă, va trebui să vă adresați organelor în drept pentru rezolvarea acestora, care pot duce până la acționarea în judecată.
www.sameargatreaba.ro nu se implică în negocierea și încheierea înțelegerilor între beneficiari și prestatori și nici nu poate fi făcut responsabil pentru nerespectarea totală sau parțială a înțelegerilor dintre aceștia.
Cu speranța că nu se va ajunge la escaladarea eventualelor conflicte, vă rugăm să ne informați de evoluția lucrurilor precum și de deciziile luate pentru a putea acționa în conformitate cu deciziile luate.
Totodată vă informăm că nu putem fi implicați ca parte în eventualele dispute sau procese deoarece dorim să ne păstram imparțialitatea față de clienții noștri. În același mod nu ne pot fi imputate pretenții financiare sau de altă natură.
În cazul în care disputa apare din cauza evaluărilor primite/acordate am putea decide să investigăm nemulțumirea semnalată de oricare dintre părți și să discutăm cu părțile implicate urmând să luam o decizie internă în acest sens, decizie pe care o vom anunța ulterior părților implicate.
În funcție de decizia internă sau a autorităților în drept implicate în rezolvarea acesteia, putem lua orice măsură legală pe care o consideram necesară ce poate avea ca rezultat: modificarea notei de evaluare, continuarea, suspendarea sau anularea colaborării cu una sau cu ambele părți implicate în dispută.
Dacă prin publicarea unui anunț fals, se cauzează un prejudiciu societății AJDER SMT SRL, a Beneficiarilor sau Prestatorilor, cel care a comis fapta va putea răspunde conform legislației penale, contravenționale sau civile.
Asigurăm clienții noștri de toată susținerea noastră în identificarea celui care a comis un asemenea fapt, prin site-ul nostru.

10. Dezabonarea, suspendarea și anularea


Dezabonarea de la noutățile primite prin email de la platforma de servicii www.sameargatreaba.ro se va face prin anularea contului din pagina de profil a clientului.
Suspendarea și anularea unui cont www.sameargatreaba.ro se poate face unilateral la cerere de către client sau motivat pentru nerespectarea Termenilor și condițiilor de utilizate a platformei www.sameargatreaba.ro de către proprietarul site-ului sau reprezentanții acestuia.
Suspendarea se poate face pentru o perioadă finită de timp aleasă de client sau comunicată de proprietarul website-ului. După expirarea acestei perioade accesul va fi garantat din nou.
Anularea este definitivă, nemaifiind posibilă crearea altui cont cu detaliile și datele de contact utilizate la crearea contului inițial. Este posibil ca la anulare să vă fie cerute anumite date pentru validarea autenticități cererii.
Anularea și suspendarea unui cont se vor putea face doar după finalizarea și evaluarea lucrărilor în desfășurare.

11. Drepturi de autor


S.C. AJDER SMT S.R.L. cu datele de identificare de mai sus, este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului www.sameargatreaba.ro, respectiv asupra designului și conținutului acestuia. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală prevăzute de legislația în vigoare.
Nu este permisă copierea, reproducerea, modificarea sau crearea de lucrări derivate din conținutul website-ului www.sameargatreaba.ro, decât în interes personal de a utiliza serviciile oferite de acesta și nu poate fi publicat în nici un fel sau împrejurare în interes comercial, fără acordul cerut și obținut în scris de la proprietarului website-ului. Copiile pe suport de hârtie sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat nu pot fi modificate în nici un fel și nu pot fi utilizate separat în cazul în care există o legătură între acestea (texte, imagini, secvențe video sau audio sau grafică).
În cazul anumitor solicitări, nemulțumiri sau sugestii legate de drepturile de autor, va rugăm să ne scrieți, completând formularul din secțiunea Contact, cu titlul Drepturi de autor, termeni şi condiții.
Pe site poate exista conținut, care nu este proprietatea noastră intelectuală, dar avem să avem un drept de folosință asupra acesteia.
Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa noastră de email.
În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul nostru încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email cu drepturile încălcate, pentru a ne permite să acționăm și să corectăm conținutul respectiv.

12. Limitarea răspunderii


Nu putem fi răspunzători pentru:
- orice întârzierile ce pot avea cauze tehnice sau care nu pot fi controlate de noi.
- prejudiciile create de erorile, inacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate care nu se datorează culpei noastre.
- veridicitatea informațiilor publicate de clienții noștri, dar facem tot posibilul să verificăm aceste informații și vă încurajăm să ne semnalați eventualele erori.
- nici o pierdere, costuri, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi cauzate clienților noștri incluzând suspendarea sau întreruperea activității, pierderea anumitor informații, de date sau orice alte pierderi, în cazul în care acestea sunt cauzate de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.
- pierdere delictuală, neglijența, taxa legală, declarație greșită sau în orice alt fel pentru orice pierdere sau daună care rezultă sau este legată în vreun fel de acest Acord.
Ne rezervăm dreptul să completăm, modificăm, actualizăm sau ștergem orice informație publicată pe website-ul www.sameargatreaba.ro.
Nu putem garanta perioada de răspuns la telefon, SMS, e-mail sau solicitări scrise. Toate aceste vor fi prioritizate și vor fi tratate ca atare în cel mai scurt timp posibil.
Orice problemă cauzată de serviciile oferite se va raporta în scris (email sau formularul de contact) și se va soluționa în primul rând pe cale amiabilă, în termen de maxim 21 zile lucrătoare de la data sesizării.

13. Drepturile noastre


În dorința de a beneficia de o calitate ridicată a serviciilor oferite și de a onora cu profesionalism solicitările clienților noștri ne rezervăm dreptul de a face următoarele operațiuni cu sau fără înștiințare:
- editarea, modificarea, actualizarea, ștergerea sau blocarea de la publicare a anunțurilor care nu respectă condițiile prezentului acord.
- editarea, modificarea, actualizarea sau ștergerea textelor publicate în cadrul blogului care nu respectă condițiile prezentului acord
- suspendarea sau anularea contului, în cazul abaterilor repetate de la prezentul acord în funcție de gravitatea acestora
- editarea, modificarea, actualizarea sau ștergerea textelor publicate de noi pe website-ul www.sameargatreaba.ro, inclusiv acest acord, fără a cere aprobarea clienților în prealabil, dar anunțând aceste modificări în pagina de noutăți și prin intermediul newsletter-ului.
- organizarea de evaluări în vederea îmbunătățirii serviciilor, precum și realizarea de statistici și analize în rândul clienților noștri cu privire la serviciile oferite.

14. Clauze finale


Prevederile prezentului acord se supun legilor din România, iar în cazul în care anumite puncte încalcă legislația în vigoare sau alte norme legale, acestea vor fi considerate nule urmând să fie modificate în conformitate cu legislația în vigoare sau șterse din prezentul acord.
Recomandăm ca datele de autentificare pe website să fie tratate ca informații confidențiale, să nu fie dezvăluite persoanelor terțe și să fie schimbate regulat sau ori de câte ori există suspiciunea de a fi aflate sau intuite.
Prezentul acord înlocuiește versiunile anterioare și este valabil până la apariția unei versiuni mai noi.
Pentru orice întrebări, sesizări sau sugestii referitoare la prezentul acord vă rugăm să ne contactați în scris prin oricare din căile de contact din paginile website-ului.
www.sameargatreaba.ro poate modifica sau actualiza oricând Termenii și Condițiile din prezentul acord. Orice modificare va fi făcută publică pe site în pagina de noutăți și transmisă prin email prin intermediul newsletter-ului.
www.sameargatreaba.ro respectă, susține și înglobează ca și conduită de bună funcționare legislația română în vigoare precum și tratatele la care Romania este parte.